Verzuimdata

Zeker van de juiste verzuimdata

Zeker van de juiste verzuimdata

Een langdurig zieke werknemer is voor de zieke al vervelend genoeg. Voor de mkb-werkgever kan de bijbehorende loondoorbetalingsplicht echter ook een financiële ramp betekenen. Geen wonder dat veel kleinere bedrijven zich verzekeren tegen dit risico. Om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken de juiste gegevens door te geven aan de verzuimverzekeraar, ontwikkelde Marviq een online systeem.

Opdrachtgever: Grote verzekeraar

 

Vraag: Kunnen we het ziekmeldingsproces voor mkb-bedrijven vereenvoudigen en verregaand automatiseren? 

 

Oplossing: Een online omgeving waarin mkb’ers snel een ziek- of hersteldmelding kunnen doen met automatisering van alle relevante gegevens 

Marviq ontwikkelde een online platform voor ziek- of hersteldmeldingen.

Voor de verzuimverzekeraars is het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Tegelijkertijd hebben mkb’ers vaak weinig tijd en capaciteit om die gegevens op orde te houden en aan te leveren. Zij hebben immers veelal geen p&o-mensen in dienst en moeten er zelf voor zorgen dat de aangeleverde gegevens kloppen. Bijvoorbeeld over salaris, dienstverband, leeftijd, of adresgegevens. Het is dus belangrijk om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Om tegemoet te komen aan die wens ontwikkelde Marviq het zogenoemde ‘click and claim’-systeem.

 

Binnen dit systeem is ziekmelding een fluitje van een cent. Bovendien zorgt het systeem voor een automatische doormelding naar de arbodienst, zodat zij contact kunnen leggen met de zieke werknemer. Het systeem genereert ook verzuimrapportages, zodat de werkgever inzicht heeft in en kan sturen op verzuim. 

 

Een verfijning op dit systeem ontwikkelden we met de automatische ‘vertaling’ en invoer van werknemersgegevens vanuit de salarisadministratie van de werkgever. En een tweede innovatie kwam met de automatische schadeberekening vanuit het systeem, zodat de verzekeraar meteen vanuit dit systeem een brief aan de verzekerde kan genereren waarin de juiste uitkering staat vermeld. Daarvoor combineerden we de werknemersgegevens met de data over het soort verzekering en de daaruit voortvloeiende dekking.