Vluchtelingen als software-testers

Vluchtelingen als software-testers

Een ieder die in recente jaren actief is geweest in werving van IT-personeel weet dat het vullen van bepaalde posities een flinke opgave kan zijn. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en talent heeft werkgevers voor het uitkiezen. Het is dan ook niet gek dat ICT in de top vijf staat van studies met de beste startsalarissen en baankansen1. Zelf personeel opleiden of omscholen kan een optie zijn, maar is tijdrovend, duur en biedt geen zekerheid op duurzaam succes. En bovendien moet je nog maar personeel zien te vinden dat bereid is bij te leren of om te scholen. Marviq werkt daarom aan een oplossing. In samenwerking met gemeente Amsterdam en andere gemeenten is er een programma ontwikkeld waarbij vluchtelingen worden opgeleid tot IT-testers. Jan Princen, CEO van Marviq, licht het toe:

Krapte of een te nauwe focus?

Het UWV constateerde vorig jaar in een onderzoek dat de krapte op de arbeidsmarkt al jaren groeit2. ICT is de beroepsgroep die de grootste krapte laat zien. Het aantal IT-functies dat moeilijk in te vullen was groeide van 31% in 2015, naar 50% in 2017. In een wereld waarbij meer en meer diensten digitaal worden aangeboden raakt deze ontwikkeling niet alleen de ICT-dienstverlening, maar alle sectoren.

Na een rondvraag langs werkgevers concludeerde het UWV in 2017 dat 59% van de ondervraagden aangeeft dat IT-functies moeilijk te vullen zijn omdat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken. Er wordt daarbij nog in grote mate gekeken naar diploma’s en certificaten. “Een gemiste kans”, beweert Princen. Volgens hem is er voldoende potentieel in de markt, maar staren we ons teveel blind op het behaalde papiertje. Er zijn ontzettend veel mensen die het denkvermogen hebben dat nodig is voor bepaalde functies. Maar we moeten er wel voor openstaan hen te helpen hun vaardigheden verder te ontwikkelen voordat ze geschikt zijn om in te zetten in specifieke IT-functies.

Betrekken van statushouders

De link naar vluchtelingen was snel gelegd. In gesprekken met verschillende organisaties stuitte Jan Princen op de statistieken van vluchtelingen, inburgering en werkloosheid. Alleen Amsterdam al heeft een kleine achtduizend statushouders3. Op financieel vlak is minder dan 20% van deze groep volledig of voldoende zelfredzaam. Ze verblijven hier legaal, mogen werken of een opleiding volgen, maar zijn toch nog voor een groot deel afhankelijk van een uitkering. “Dat is jammer, want ik gun een ieder zelfredzaamheid. Dat is goed voor een persoon en is ook goed voor de samenleving”, aldus Princen.

,,Iedere statushouder heeft een eigen verhaal en eigen redenen om te vluchten. We focussen ons vooral op wat ze kunnen en wat ze willen. We beoordelen mensen op waar ze naartoe willen gaan, niet waar ze vandaan komen.”

De krapte op de arbeidsmarkt enerzijds, en het niet-gebruikte potentieel van statushouders anderzijds zette Jan ertoe om het vluchtelingenprogramma op te zetten. Met zijn bedrijf, Marviq, probeert hij te twee problemen, elkaars oplossingen te maken. Om het project enigszins haalbaar te maken is er begonnen met de focus op een specifiek vakgebied, namelijk: software-testers. Om te kunnen slagen in dit vakgebied moet je twee dingen heel goed kunnen: logisch beredeneren en analytisch denken. Of een statushouder nu ervaring heeft als dokter, apotheker of jurist, voor heel veel verschillende beroepen zijn deze twee kwalificaties nodig. Het gaat erom dat je snapt welke stappen in een proces op elkaar volgen, hoe je verbanden legt tussen verschillende stappen, hoe je fouten opspoort in een proces en hoe je die rapporteert. ”Iedere statushouder heeft een eigen verhaal en eigen redenen om te vluchten. We focussen ons vooral op wat ze kunnen en wat ze willen. We beoordelen mensen op waar ze naartoe willen gaan, niet waar ze vandaan komen.”

Werven, trainen en koppelen

De werving begint met speeddates tussen Marviq en gegadigde statushouders. In 15 minuten wordt een inschatting gemaakt van iemands intrinsieke motivatie, en het vermogen om abstract te kunnen denken. Opleiding en ervaring wordt in het voortraject van de gemeente gewogen. meegewogen. Juist de keuze om op motivatie en vaardigheden te letten wordt positief ontvangen. Als de eerste inschatting positief is, gaat men door naar de reguliere HR-procedure.

Die procedure begint met een diepte-interview en een assessment, waarbij specifiek beoordeeld wordt op de mate van logische redenering en analytisch denkvermogen. Bij een positieve beoordeling wordt een traject van enkele maanden gestart waarbij de deelnemer uitvoerige training krijgt op het gebied van software-testen. De focus ligt daarbij voornamelijk op testautomatisering. Daarnaast kan er in meerdere of mindere mate sprake zijn van cultuurverschillen. Daarom worden de deelnemers getraind in de Nederlandse taal, werkcultuur, en onderlinge omgang. Als de deelnemers slagen in de opleiding tot tester biedt Marviq hen een contract aan en worden ze gekoppeld aan bedrijven die behoefte hebben aan software-testers.

Economische en maatschappelijke waarde

Er lopen op dit moment een aantal pilots bij verschillende bedrijven. De resultaten worden binnenkort geanalyseerd en laten in alle hoop een heel mooi resultaat zien. Want waar het uiteindelijk om gaat is dat het mes aan twee kanten snijdt. Een succesvolle plaatsing van een statushouder als IT-tester zal zowel zakelijk zinvol zijn, als een maatschappelijke impact hebben. Zelf beschrijft Princen het project als “een project met reële ambities dat zowel economisch als maatschappelijk waardevol is”. Het project moet geen liefdadigheid zijn, maar een duurzame oplossing bieden voor twee specifieke problemen. De statushouder wint door het verkrijgen van betaald werk als vervanging van een uitkering en de werkgever wint door functies die voorheen moeilijk in te vullen waren nu beter te kunnen vullen.

Interesse om te praten over hoe jij statushouders kan inzetten als testers in jouw organisatie? Bel 088-006 83 00 of klik hier om vrijblijvend een afspraak te maken.

 

1. hbo-monitor, ROA 2017
2. https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ICT_beroepen_factsheet_arbeidsmarkt.pdf (20 april 2018)
3. https://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2018/vluchtelingenmonitor-2018