Komt een IT-er bij de bakker

bekerei

Als directeur wil je het liefst managementinformatie voorhanden hebben waarmee je kunt anticiperen. Qua techniek is de sky the limit. Wij kunnen het wel maken. Maar zo werk ik niet: ik vind het belangrijk dat de oplossing past bij de volwassenheidsfase van de organisatie van de klant. Zo bereik je namelijk uiteindelijk meer.

Om te bepalen in welke fase een klant zit en of doelen realistisch zijn, bestaat er een handig hulpmiddel: het maturity-model van de Boston Consultancy Group. Ik leg de vijf fasen in dit model in gesprekken meestal uit aan de hand van een bakker. Is de bakker in fase één dan is hoe je geholpen wordt sterk afhankelijk van door wie je geholpen wordt en hoe hij of zij die ochtend uit bed is gestapt. In fase twee heeft er een standaardisatie plaats gevonden. De bakkermedewerkers werken volgens een draaiboek en alle klanten worden volgens een standaardprocedure geholpen. In fase drie leg je gegevens ook vast: wie, wanneer en hoe laat geholpen is, en wat hij of zij gekocht heeft. In fase vier kun je managementinformatie uit het systeem halen: met een druk op de knop presenteer je je jaarcijfers. Pas in fase vijf heb je de hoogste mate van volwassenheid bereikt. In deze fase analyseer je gegevens en kun op basis van data voorspellingen doen. De bakker kan dan bijvoorbeeld voorspellen dat er met kerst extra vraag is naar krentenbrood en hierop anticiperen door die broden alvast te maken. 

Zo maakt ‘de bakker’ inzichtelijk dat er meerdere stappen nodig zijn om te kunnen anticiperen op de toekomst en dat te grote stappen niet altijd tot het gewenste resultaat leiden.

Jurgen Westerhof, ‎Technical Lead at Marviq

Ga met mij in gesprek over dit onderwerp.
Paul Jacobs Partner